positivas-can
positivas-can

Teràpies

Teràpia Assistida i Activitats Assistides amb gossos

 

Què Són Activitats Assistides amb Animals?  Les Activitats Assistides amb Animals són activitats de caràcter lúdic, moltes vegades amb resultats erapèutics,però sense la necessitat d'ajustar-se a un marc de rigor científic.

Aquest tipus d'activitats poden dirigir-se a diferents sector de la població, sense que sigui necessària una actuació personalitzada. L'objectiu que es persegueix és la millora de la qualitat de vida de la persona mitjançant el vincle que crea amb l'animal. Les persones que tenen dificultats per a resoldre qüestions relacionades amb aspectes físics, mentals, emocionals o cognitius, troben en l'animal una motivació.

Per desenvolupar aquest tipus d'activitats no es requereixen necessàriament la presencia d'un terapeuta.
Segons l'organització Delta Society de EE.UU, les Teràpies assistides amb Animals s'organitzen entorn a un professional de l'educació i de la salut de persones que fa servir animals amb uns requeriments específics, com a part integrant d'un procés de tractament, fixant objectius, guiant la interacció entre la persona i l'animal i quantificant els progressos i avaluant els resultats.

Per què fer teràpia amb un gos?
S'utilitza un gos ensinistrat específicament per aquest propòsit com una eina per a crear una interacció més gran entre la persona en qüestió i l'educador o el terapeuta. El gos crearà aquest vincle que permetrà redireccionar comportaments en un sentit terapèutic o educatiu, i en un clima relaxat i distès.
En moltes ocasions, el gos actuarà com un mirall per la persona, circumstància que pot aprofitar el terapeuta o professor per buscar solucions.

La teràpia assistida amb animals resulta beneficiosa com a complement en la rehabilitació de trastorns múltiples i altres malalties, com ara l'aïllament social, problemes de motricitat, de memòria o processos de dol.
També es pot utilitzar com a complement terapèutic en disfuncions infantils: autisme, síndrome de Down o paràlisi cerebral, entre d'altres.

La gran utilitat d'aquests animals en teràpia es aconseguir el que moltes vegades ni la família ni els professionals poden arribar a conseguir: trencar un comportament preestablert, molt tancat, que impedeix a la persona comunicar-se amb la resta i que la manté tancada en el seu propi món.

D'aquesta manera, l'animal aconsegueix despertar l'interès de la persona i relacionar-se amb ella. Aquest fet suposa un primer contacte molt important. A partir d'aquest primer moment es trenca la conducta anterior i es poden introduir altres noves a través de l'escola i/o lanfamília.

En particular, la teràpia assistida amb gossos, resulta la més fàcil de realitzar per la relació i els estrets vincles que mantenim humans i gossos, per la seva mida i perquè no suposen cap amenaça per les persones.

El més important a partir d'aquesta visita, és possible arribar a treballar en problemes de manera més eficaç. Els animals generen la motivació que les persones necessiten, gràcies al vincle especial i càlid que les mascotes poden brindar.

Les visites amb animals ajuden als usuaris a que es sentin menys sols i deprimits. Proporcionen un canvi positiu en les seves rutines, abans, durant i desprès de les visites. Freqüentment, les persones parlen amb les mascotes i comparteixen amb elles els seus pensaments i sentiments. Així doncs, es converteixen en un entreteniment o una distracció als seus problemes.

EQUIP DE TREBALL

ACTIVITAT ASSISTIDA AMB ANIMALS

 • Ensinistrador de gossos de "Positives Can" amb demostrada experiència en control de gossos i tècnic en Teràpies Assistida
 • Gos de "Positives Can"
 • Responsable de activitats

TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS

 • Ensinistrador de gossos de "Positives Can" amb demostrada experiència en control de gossos i tècnic en Teràpies Assistida
 • Gos de "Positives Can"
 • Metge o terapeuta

 

EQUIP CANÍ
Contem amb un equip complet d'exemplars canins, de diferents races, sexes, caràcters i edat, per oferir més una major flexibilitat, garantia al programa. Tots els gossos tenen un elevat grau d'ensinistrament, control, nivell de sociabilització i estan preparats per treballar amb persones amb necessitats especials.

 • Eugenia - Llaurador, femella nascuda al Març del 2007
 • Thor - Llaurador, mascle nascut al Maig del 2007
 • Saburo - Caniche Gegant, mascle nascut al juliol del 2007
 • Sultana - Golden Retriever, femella nascuda l' Abril del 2005

 

Destaquem alguns dels beneficis de treballar amb animals:

Beneficis fisiològics

Moltes persones, es troben més relaxades quan els animals estan presents.
Els resultats d'alguns informes, confirmen l'hipòtesi de que els animals afavoreixen la salut. Aquesta evidencia indica que relacionar-se amb un animal no necessàriament propi, aporta efectes tranquil·litzadors (Katcher, 1981; Baun et al., 1984; Wilson, 1987, 1991; Harris et al. 1993) pot reduir la depressió (Folse et al., 1994), la pressió de la sang, les afeccions cardiovasculars (Friedmann & Thomas, 1995) i la freqüència de problemes menors de salut (Serpell, 1991), (Siegell, 1990).

Beneficis psicològics.

Boris Levinson, doctor en Psicologia i pioner en el desenvolupament de programes de T/AAA, va recollir als seus treballs els efectes beneficiosos que oferia la presencia dels animals sobre l'atenuació dels traumatismes emocionals , la regulació de les emocions i el desenvolupament d'una bona salut mental (Levinson 1962, 1969, 1972).

Els animals de companyia són una font il·limitada d'amor, afecte i companyerisme incondicional. La presència d'un animal de companyia proporciona seguretat de forma natural i automàtica en les nostre ments, facilita la relaxació i ajuda a l'expressió de sentiments (Bazrod, 1993).
Podem sentir seguretat amb altres éssers humans, però a diferència dels animals, ells prèviament han de guanyar-se la nostra confiança.
Proporcionen intimitat, els confiem els nostres sentiments lliurement en qualsevol moment. Sempre estan disponibles, atents, preparats per escoltar, disposats a jugar, a ser acaronats.

Estimulen l'atenció, afavorint el procés terapèutic; regulen el clima emocional, moderen les emocions i les reaccions, formant part d'un triangle emocional (Cain, 1985)
Els animals ens proporcionen oportunitats per l'aprenentatge pràctic, serveixen com a catalitzadors de les emocions i faciliten els processos terapèutics (Levinson, 1962, 1969, 1972)

Empatia

La majoria de les persones ens identifiquem amb els animals. Provoquen en nosaltres la capacitat de sentir arrelament i ens fan sentir bé. Resulta més fàcil ensenyar a qualsevol persona a sentir empatia per un animal que per altres humans. Aquest fet probablement es deu a que per nosaltres resulta més fàcil determinar els sentiments d'una animal a través del llenguatge del seu cos que quan es tracta d'una persona.

Responsabilitat

Els animals fomenten la responsabilitat i respecte pels altres. Desenvolupen la capacitat de tenir cura de quelcom i provoca sentiments de competència i seguretat, dos sentits a desenvolupar en el cicle de la vida per aconseguir un correcte equilibri emocional del individu.

Acceptació

Els animals tenen una manera particular d'acceptar a les persones sense prejudicis. Els animals no jutgen com va vestida una persona, què diu o com s'expressa. L'acceptació per part de l'animal no admet judicis i comporta una entrega total.

Tot això, augmenta la nostra autoestima perquè ens sentim competents per estimar i ser estimats. Al sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, ens apropem als altres i augmentem la nostra vida social. Passejar o treballar amb un gos ens facilitarà el contacte amb la gent (facilitadors social), ja que ens converteix en algú més destacat a la vista de tothom, ja que els gos crida l'atenció de les persones (Hunt et al. 1992).

Exemples de sessió de treballa amb Gent Gran
Entre altres malalties i patologies destaquem principalment:

 • Parkinson
 • Artrosi
 • Obesitat
 • Alzheimer
 • Demències
 • Diabetis
 • Pressió Alta,
 • Depressions profundes
 • Procés de dol
 • Aïllament social
 • ...

Exemples bàsics de sessions de treball en Educació Especial
Aquest programa va dirigit a tots aquells usuaris (nens, adolescents i adults) que necessiten donar resposta a necessitats específiques, per tal d'afavorir i reforçar aspectes educatius, lúdics i de socialització. Però per altra banda, també podem dir que estan pensats per a complementar el procés de maduresa dels alumnes amb necessitats especials.
Entre altres patologies podem incloure:

 • TDA (Trastorn de Dèficit d'Atenció)amb i sense hiperactivitat
 • Dislèxia
 • Lateralitat creuada
 • Síndrome de Asperguer
 • Síndrome de Down
 • Síndrome Autisme
 • Paràlisi cerebral
 • Disfunció d'integració sensorial (IS)
 • Problemes d'aprenentatge
 • Problemes de conducta o agressivitat
 • Programes de lectura per a nens amb dificultat
 • Altres...


Desde Enero de 2009 Positivas Can SCP colabora como equipo técnico del Programa de Terapias Asistidas con Animales (TEAAC) para la Fundación Affinity.